Om oss

Kontakt oss

Før du kon­tak­ter oss!
Sjekk våre ofte stil­te spørs­mål om dine spørs­mål alle­re­de er besvart!

Husk at du også kan gjø­re fle­re ting på egen­hånd via MIN SIDE (Rubic), blant annet å end­re kon­takt­in­for­ma­sjon, beta­lin­ger og fak­tu­ra­adres­se m.m.

E‑postdresse:
Klikk her: Send oss din e‑post

Ev. kopi/lim inn: oslokolonihager@kolonihager.no

Oslo krets av NKHF

Oslo krets av Norsk Koloni­hage­for­bund (også nevnt som Oslo krets av NKHF / Oslokret­sen) er en inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for koloni­ha­ger og par­sell­ha­ger i Oslo.

Oslokret­sen skal iva­re­ta de enkel­te koloni­hage-for­enin­ge­nes inter­es­ser og sam­ar­bei­de med Norsk Koloni­hage­for­bund (NKHF) om opp­ret­tel­se av nye koloni­hage­an­legg i Oslo.

Oslokret­sen er avtale­part i leie­kon­trak­ter for koloni­ha­ge­nes områ­der i Oslo, og for­val­ter kon­trak­ten med Oslo kom­mu­ne på veg­ne av kolonihageforeningene.

Ofte stilte spørsmål — (FAQ)

Har du sjek­ket i våre ofte stil­te spørs­mål om det du lurer på alle­re­de er besvart?

Her fin­ner du man­ge besvar­te spørs­mål som omhand­ler koloni­ha­ge­ne med mer.