Min plass på ventelisten

Min plass på ventelisten

For å sjek­ke hvil­ken plass du har på vente­lis­ten må du gå til MIN SIDE, log­ge deg inn og vel­ge MIN VENTELISTEPLASS i meny­en. Her kan du også vel­ge fra hvil­ke koloni­ha­ger du øns­ker å mot­ta e‑postmeldinger om ledi­ge hytter.

Bru­ker­nav­net ditt er e‑postadressen som er regist­rert i vårt sys­tem.
Hvis du har glemt pass­or­det ditt, klikk på Glemt/nytt pass­ord for å få til­sendt gjen­opp­ret­tings­kode via SMS (tekst­mel­ding) eller e‑post.
Den­ne koden må du så leg­ge inn for å opp­ret­te nytt passord.