Gå til Hyttetorg

Gå til Hyttetorg

For å fin­ne koloni­hage­hyt­ter til salgs må du gå til MIN SIDE, log­ge deg inn og vel­ge HYTTETORG i menyen.

Merk også at på MIN SIDE/VENTELISTER kan du vel­ge hvil­ke koloni­ha­ger du øns­ker å mot­ta e‑postmeldinger om ledi­ge kolonihagehytter.

Til ori­en­te­ring!
Nor­malt blir hyt­ter lagt ut for salg fra for­som­mer­en (medio mai) og etter­som­mer­en (medio august).
Du vil få e‑postvarslinger om ledi­ge hyt­ter i hage­ne som du har krys­set av for på under fanen Vente­lis­ter / Mot­ta epost­vars­lin­ger.