Registrering i nytt ventelistesystem

Registrering i nytt ventelistesystem

Før registrering i nytt systemet må du ha:

 • En regist­rert e-post­adres­se og kjen­ne den­ne for­di det­te vil være bru­ker­nav­net i det nye systemet.
 • Et regist­rert mobil­te­le­fon­num­mer for­di du ved inn­log­ging må skri­ve inn en sik­ker­hets­kode som blir sendt til det­te mobilnummeret.

Der­som du ikke har eller hus­ker din e-post­adres­sen som du er regist­rert med, må du kon­tak­te oss på oslokretsen@kolonihager.no

Dette må du gjøre for å registrere deg i det nye systemet:

A Lag pass­ord for din nye MIN SIDE

 1. Gå til MIN SIDE og klikk Glemt/nytt pass­ord
 2. Skriv inn din regist­rer­te e-post­adres­se og klikk NESTE.
 3. Velg om bekref­tel­ses­ko­den skal sen­des som e-post eller SMS og klikk NESTE.
 4. Skriv inn e-post­adres­se på nytt samt bekref­tel­ses­ko­den du mot­tok og klikk NESTE.
 5. Skriv inn nytt pass­ord og klikk NESTE for å gå til­ba­ke til innloggingssiden.

B Logg inn på MIN SIDE for å leg­ge inn ditt fød­sels­num­mer (11 siffer)

 1. Gå til MIN SIDE
 2. Skriv inn din regist­rer­te e-post­adres­se, ditt nye pass­ord og klikk LOGG INN.
 3. Skriv inn sik­ker­hets­ko­den som du mot­tok som SMS til ditt regist­rer­te mobil­num­mer og klikk NESTE.
 4. Skriv inn fød­sels­num­mer og klikk KONTROLLER FØDSELSNUMMER
 5. Hvis alt har gått slik det skul­le vil du nå være inn­log­get på MIN SIDE

Der­som du ikke har eller hus­ker din e-post­adres­sen som du er regist­rert med, må du kon­tak­te oss på oslokretsen@kolonihager.no