1. mai åpner alle byens koloni­ha­ger seson­gen. Hage­ne med gjer­der er åpne, og byens befolk­ning er vel­kom­men inn. Frukt­rær­ne bloms­ter og det er verd å leg­ge en tur inn­om hage­ne for å se.

Utover seson­gen har de for­skjel­li­ge hage­ne man­ge akti­vi­te­ter. Man­ge av hage­ne har søn­dags­ka­fe­er hver uke, der alle er vel­kom­men inn. Vi har vår­mar­ke­der i løpet av mai/juni og for­skjel­li­ge arran­ge­men­ter utover sommeren.

Vi job­ber med en akti­vi­tets­ka­len­der, men i mel­lom­ti­den fin­nes akti­vi­te­te­ne på hage­nes egne nettsider.

Her kan du fin­ne din nær­mes­te hage:  https://www.kolonihager.no/medlemshager.html