Rode­løk­kens koloni­hage er en av vin­ner­ne av Oslo kom­mu­nes hage­pris for 2019.

Styre­le­der kari-Anne Sten­berg tok i mot pri­sen på hagens vegne.