Gå til Hyttetorg

Gå til Hyttetorg

For å fin­ne koloni­hage­hyt­ter til salgs må du gå til MIN SIDE, log­ge deg inn og vel­ge HYTTETORG i meny­en.
Bru­ker­nav­net ditt er e‑postadressen som er regist­rert i vårt sys­tem. Hvis du har glemt pass­or­det ditt kan du ved å tryk­ke på Glemt/nytt pass­ord få til­sendt en gjen­opp­ret­tings­kode via SMS eller e‑post.
Den­ne koden må du så leg­ge inn for å opp­ret­te nytt passord

Merk også at på MIN SIDE/VENTELISTEN kan du vel­ge hvil­ke koloni­ha­ger du øns­ker å mot­ta e‑postmeldinger om ledi­ge kolonihagehytter.

Til ori­en­te­ring!
Nor­malt blir hyt­ter lagt ut for salg fra for­som­mer­en (medio mai) og etter­som­mer­en (medio august).
Du vil få e‑postvarslinger om ledi­ge hyt­ter i hage­ne som du har krys­set av for på fanen MIN VENTELISTEPLASS.