Min Side og innlogging

Ofte stil­te spørsmål

  Til­ba­ke  |  MIN SIDE / innlogging

Hva er brukernavnet mitt?

Ditt bru­ker­navn vil all­tid være e‑postadressen som er regist­rert i Mine opp­lys­nin­ger eller Min pro­fil / Kon­troll­pa­nel på MIN SIDE.

Hvordan får jeg nytt passord?

Gå til MIN SIDE, klikk på «Glemt pass­ord eller akti­ver bru­ker?» og følg vei­vi­se­ren som kom­mer opp.
Du vil da mot­ta en kode via e‑post eller SMS som du så skri­ver inn for å opp­ret­te nytt passord.

Hvordan logger jeg inn på Min Side?

Gå til MIN SIDE. Legg inn ditt bru­ker­navn og pass­ord som er regist­rert under Mine opp­lys­nin­ger eller Min pro­fil / Kon­troll­pa­nel.
Hvis du har glemt pass­or­det, klikk «Glemt pass­ord eller akti­ver bru­ker?» og følg vei­vi­se­ren som kom­mer opp. Du vil da mot­ta en kode via e‑post eller SMS som du så skri­ver inn for å opp­ret­te nytt pass­ord. Hvis du har glemt hvil­ken e‑postadresse du har, må du kon­tak­te oss på epost.

Hvordan endrer jeg navn, adresse, mobilnummer eller e‑postadresse?

Logg inn på MIN SIDE med din gam­le e‑postadresse som bru­ker­navn og opp­da­ter bosteds­adres­se, mobil­num­mer og e‑postadresse under Mine opp­lys­nin­ger eller Min pro­fil / Kon­troll­pa­nel på MIN SIDE.
Hvis du har skif­tet navn må du kon­tak­te oss på e‑post.

Fant du ikke sva­ret på ditt spørs­mål, send oss en e‑post